نماگو

 
 
 
 

نماگو، تابلوهای فرهنگی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده 

نماگو یک محصول فرهنگی تبلیغاتی از نوع تابلوهای هوشمند است که این تابلو فقط به تصویر وابسته نیست و از قابلیت تبلیغات بیشتر و بهتر استفاده کرده. شما با یک گوشی موبایل و نرم‌افزار می‌توانید تابلوها را بشنوید و ببینید. این تابلوها به چند زبانه بودن معروف است و می‌تواند حس زنده بودن را به مخاطب القا کند.

نماگو، تابلوهای فرهنگی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده 

نماگو یک محصول فرهنگی تبلیغاتی از نوع تابلوهای هوشمند است که این تابلو فقط به تصویر وابسته نیست و از قابلیت تبلیغات بیشتر و بهتر استفاده کرده. شما با یک گوشی موبایل و نرم‌افزار می‌توانید تابلوها را بشنوید و ببینید. این تابلوها به چند زبانه بودن معروف است و می‌تواند حس زنده بودن را به مخاطب القا کند.