بستار، بسته‌بندی‌های دارای واقعیت‌افزوده

 
 
 
 

بستار ( بسته‌بندی های برخوردار از نرم‌افزار)، یک تعریف جدید از مفهوم بسته‌بندی است که در آن، برای بسته‌بندی یک کالا، علاوه بر فیزیک بسته، یک نرم افزار تلفن همراه نیز ارائه می‌گردد تا قابلیت پخش ویدیو و ارائه خدمات گسترده‌تری نظیر چیستی، اموزش، اخبار یا … را از محتوای بسته‌بندی محصولتان به مشتریان شما ارائه بدهد.

ما برای نمایش کالاها از  جعبه استفاده می‌کنیم . جعبه‌هایی که نمی‌توانند محتویات داخل جعبه را نشان دهند مجموعه هماره با همفکری تیم خلاق خود برای بالا بردن کیفیت و ارزش کالا به فکر تولید جعبه‌هایی هوشمند افتاد و این این ایده را عملی کرد. جعبه‌های بستار با قابلیت واقعیت‌افزوده امکان پخش ویدیو مربوط به کالا و نمایش کاربرد کالا و یا نحوه استفاده از آن و حتی دسترسی سریع‌تر به صفحه فروش یا صفحه وب آن محصول را امکان پذیر کرده. این جعبه‌ها با هر طرح و اندازه‌ای قابل هوشمندسازی هستند.

بستار؛ بسته‌بندی دارای واقعیت افزوده

بستار( بسته‌بندی های برخوردار از نرم‌افزار)، یک تعریف جدید از مفهوم بسته‌بندی است که در آن، برای بسته‌بندی یک کالا، علاوه بر فیزیک بسته، یک نرم افزار تلفن همراه نیز ارائه می‌گردد تا قابلیت پخش ویدیو و ارائه خدمات گسترده‌تری نظیر چیستی، اموزش، اخبار یا … را از محتوای بسته‌بندی محصولتان به مشتریان شما ارائه بدهد.

ما برای نمایش کالاها از  جعبه استفاده می‌کنیم . جعبه‌هایی که نمی‌توانند محتویات داخل جعبه را نشان دهند مجموعه هماره با همفکری تیم خلاق خود برای بالا بردن کیفیت و ارزش کالا به فکر تولید جعبه‌هایی هوشمند افتاد و این این ایده را عملی کرد. جعبه‌های بستار با قابلیت واقعیت‌افزوده امکان پخش ویدیو مربوط به کالا و نمایش کاربرد کالا و یا نحوه استفاده از آن و حتی دسترسی سریع‌تر به صفحه فروش یا صفحه وب آن محصول را امکان پذیر کرده. این جعبه‌ها با هر طرح و اندازه‌ای قابل هوشمندسازی هستند.