محمدرضا اخلاقی

کارشناس فروش

همیشه باید برای فروش موفق، نوآوری را سرلوحه خویش قرار دهید. همان طور که بت کامستوک می گوید: بازاریابی یک فرآیند ادراکی است، برای رسیدن به اهداف بازاریابی بایستی پیوسته نوآوری را در نظر بگیریم. بنابراین امروزه کسی می تواند در زمینه بازاریابی انواع محصولات مختلف فردی موفق باشد که نوآوری و خلاقیت را در این راستا سرلوحه کار خویش قرار دهد تا زودتر دست به سودآوری بزند. همین موضوع باعث شده است که در تیم بازاریابی و فروش، همواره به دنبال ایده های نوآورانه فروش بوده ایم.

۰۲۱-۲۸۴۲۹۹۴۹ داخلی ۱۱۴

info@hamareh.ir


    خانهخدماتتماسارتباط با ما